23 Mayıs 2022
5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
         BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, […]