25 Mayıs 2022

Oda Ne İş Yapar? Neden Kayıt Olunur?

Oda Ne İş Yapar? Neden Kayıt Olunur? 1-) Soru: Bursa Elektronikçiler Odası (Belktro) Kamu Kurumu mudur? Cevap: Bursa Elektronikçiler Odası 1958 Yılında Kurulup 5362 Sayılı Kanuna […]
23 Mayıs 2022

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

         BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, […]
2 Nisan 2022

Kayıt için gerekli belgeler

İstek ve Öneri