Mevzuat
Haberler:

Mevzuat

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nu pdf olarak indirmek için tıklayınız

5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları KanunuKanun No. 5362

Kabul Tarihi : 7.6.2005


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Devamını oku: 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

 

4702 sayılı Kanunla değişik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nu indirmek için tıklayınız (pdf)

4702 sayılı Kanunla değişik 3308 sayılı MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

Kanun Numarası: 3308

Kanun Kabul Tarihi: 05/06/1986

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1986

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19139Değişiklik Yapan

Kanun No Tarih Resmî Gazete Tarihi Resmî Gazete No

3824 25/06/1992 11/07/1992 21281

4306 16/08/1997 18/08/1997 23084

4684 20/06/2001 03/07/2001 24451

4702 29/06/2001 10/07/2001 24458BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Devamını oku: 4702 sayılı Kanunla değişik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu