7326 Sayılı Borç Yapılandırma ve Faiz Affı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru Süresi 1(bir) Ay Uzatılmıştır.. Son Gün 30 Eylül 2021..
Haberler:

7326 Sayılı Borç Yapılandırma ve Faiz Affı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru Süresi 1(bir) Ay Uzatılmıştır.. Son Gün 30 Eylül 2021..

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Bilindiği gibi esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun 09 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 7326 Sayılı Kanunla, esnaf ve sanatkârlarımızın kamu kurumlarına olan tüm borçları yeniden yapılandırılmaya başlandı.

Bu kanunla beraber; Üyelerimizin Oda aidat borçlarının gecikme zamları da af kapsamına alındı. Mevcut aidat borçlarının ana paralarının tamamı tek seferde ödenmesi halinde tahakkuk etmiş olan gecikme zamları alınmayacak ve silinecektir.7326 sayılı kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusunu yapanların aylık olarak 6(altı) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır.Önceki yapılandırma kanunlarıyla (7256 sayılı kanun dahil) borç yapılandırması yapmış ancak taksitlerini ödeyemeyen ve yapılandırılması bozulan esnaflarımız da bu kanundan yararlanabilir.

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu için tıklayınız...
4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız...