İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 01/07/2016 Tarihi İtibariyle “Az Tehlikeli” Sınıf Kapsamındaki İşletmelerimiz İçin Yürürlüğe Giren Maddesiyle İlgili Önemli Duyuru;
28 Temmuz 2021, Çarşamba
   
Harf Boyu
Haberler:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 01/07/2016 Tarihi İtibariyle “Az Tehlikeli” Sınıf Kapsamındaki İşletmelerimiz İçin Yürürlüğe Giren Maddesiyle İlgili Önemli Duyuru;

Faaliyetler ve Duyurular - Genel Duyurular

Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Odamızın bu konuda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf kapsamında yeralan ve talep eden işyerlerine yönelik çalışmaları yapılmıştı. Söz konusu Kanunun: "Az tehlikeli sınıfa giren 50 den az (sigortalı 1 kişi dahi varsa) çalışanı olan işletmelerimiz için 01.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek 6.madde hükümleri" aşağıda yer almaktadır;  


Buna göre;
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ” BAŞLIKLI MADDE 6;
(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a) ….. çalışanları arasında belirlenen niteliklere (iş güvenliği uzmanı) sahip personel BULUNMAMASI hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 
Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.”

BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİMİZ (BESOB) BU KONUDA HİZMET VEREN  “KORUYAN OSGB.” ve “ÖZEL KORUYAN POLİKLİNİĞİ” İLE 28/06/2016 TARİHİNDE PROTOKOL İMZALAMIŞ OLUP UYGUN ÜCRETLERDE ESNAFIMA HİZMET SAĞLANACAKTIR. TALEP EDEN İŞYERLERİMİZİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYIP BU FİRMALARLA İLETİŞİME GEÇEREK BURSA ELEKTRONİKÇİLER ODAMIZIN ÜYESİ OLDUĞUNU BELİRTMELERİ YETERLİDİR.
http://www.koruyanosgb.com/index.php?p=iletisim

Söz konusu kanunun ilgili maddelerine uygun hareket etmeyenler hakkında “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26. Madde uyarınca idari para cezaları öngörülmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki;

  • İş güvenliği uzmanı görevlendirmemenin cezası her ay için 6.511-TL
  • İşyeri hekimi görevlendirmemenin cezası her ay için 6.511-TL,
  • Risk değerlendirmesi yaptırmamanın cezası 3.906 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için 5.859-TL,
  • İşçilerin sağlık muayenelerini yaptırmamanın cezası her işçi için 1.301TL,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yerine getirmemenin cezası her bir işçi için 527-TL
  • İş kazasının kaydının tutulmaması ve bildirimin yapılmaması konusunda yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 2.603-TL,
  • İş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene 1.301 -TL,
  • Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak 1.952 -TL,
Bu kanuna dayalı yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.301-TL idari para cezası uygulanacaktır

Değerli üyelerimizin bilgisine rica olunur. 
BURSA ELEKTRONİKÇİLER ODASI BAŞKANLIĞI